Mikä on Agilemobile?

Mikä on Agilemobile?

Tervetuloa Agilemobileen!

Tämän sivuston tarkoitus on antaa Sinulle inspiraatiota ja auttaa Sinua yhteiskehittämiseen liittyvissä haasteissa toimitpa yritys-, julkis- tai järjestöympäristössä. Ohjeistukset on jaettu viiteen teemaan. Voit käydä vaiheet läpi haluamassasi järjestyksessä ja palata tarpeen mukaan jo läpikäymiisi vaiheisiin. Vaiheiden alta löydät esimerkkejä, yleisiä periaatteita, käytännönläheisiä kysymyksiä ja työkaluja, jotka auttavat sinua oman yhteiskehittämishankkeesi toteuttamisessa.

Yhteiskehittämistä – co-creationia – tapahtuu hyvin erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa

Yhteiskehittämisen osapuolia voivat olla mitkä tahansa kehittävään asiaan sidoksissa olevat ryhmät, kuten esimerkiksi asiakkaat, henkilöstö, omistajat, kuluttajat, liikekumppanit, jäsenet, kansalaiset, ja omaiset. Samoin yhteiskehittämisen kohteena voi olla hyvinkin erilaisia asioita kuten vaikka strategia, arvo, tuote, palvelu, tilaratkaisut, liikeidea tai toimintatavat. Yhteiskehittämistä voidaan tehdä yrityksissä, järjestöissä, kunnissa, kaveriporukoissa, kouluissa – missä tahansa, missä tahansa fyysisessä tai virtuaalisessa yhteisössä. Yhteiskehittäminen on siis yksinkertaisesti ihmisten välistä tavoitteellista yhteistyötä, jota voidaan edistää ja tukea monella tavalla. Tämä sivusto pyrkii antamaan vinkkejä siihen, mitä yhteiskehittämishankkeessa on hyvä ottaa huomioon.

Sivusto on suunnattu kaikille yhteiskehittämisestä kiinnostuneille ja erityisesti yhteiskehittämishankkeen toteuttamisesta vastuussa oleville henkilöille. Sivuston ohjeistukset perustuvat Tekes-rahoitteisen Agile-hankkeen tuloksiin. Osa esimerkkitapausten yrityksistä on anonymisoitu.