Virheviesti

 • Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $arg is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $file declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $entity declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $values declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $view_mode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $langcode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $item declared before required parameter $complete_form is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 3557 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 3557 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).

Tunteiden käsittely

Periaatteet

 • Yhteiskehittäminen saa aikaan monenlaisia tunteita
 • Vaihtelevat tunteet ovat olennaisia kaikessa kehittämistyössä
 • Tunnistamme omat tunteemme ja mietimme, miten niitä voi hallita
 • Jokaisen tulee olla herkkä ja lukea tilanteen tunneilmapiiriä
 • Opettelemme hyväksymään ja olemaan avoimia uusille ideoille
 • Kanavoimme tunteet toiminnaksi 
 • Pohdimme, miten käsittelemme negatiivisia tunteita kunnioittavasti, kannustavasti ja syyllistämättä
 • Osallistujien pitää kokea itsensä arvostetuiksi ja tasavertaisiksi, mikä vaatii aktiivista tekemistä kaikilta osallistujilta
 • Tilat, ohjaus ja liike vaikuttavat tunteisiin

Kysymykset

 • Millaisia tunteita yhteiskehittäminen saa aikaan eri ihmisissä?
 • Sallimmeko erilaiset tunteet?
 • Miten tunteet edistävät tai rajoittavat yhteiskehittämistä?
 • Ottavatko kaikki vastuuta tunteiden hallinnasta?
 • Mitä keinoja meillä on tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja hyödyntämiseen?
 • Miten otimme yhteiskehittämisen aikana syntyvät tunteet esiin?
 • Seurasiko siitä positiivisia vai negatiivisia vaikutuksia? Millaisia?
 • Miten valitut työskentelymenetelmät vaikuttivat tunteiden ilmaisuun?
 • Kannustimmeko ja kiitimmekö tarpeeksi?
 • Mitä olisi kiireellisintä tehdä NYT?

Esimerkkejä

 • 5 Kuntaorganisaation uudistumisen ohjaaminen

  ”Tunteet aina vahvasti läsnä”

  Kokemusten mukaan tunteet ovat koko ajan läsnä, varsinkin tilanteessa jossa yhteiskehittämiseen osallistujat työstävät heille erittäin merkityksellistä asiaa. Positiiviset kokemukset ja yllätyksetkin innostavat kehittämisessä: ”Ja sitten kun yks aktiivinen kuntalainen, kun tämä on lapsiparkki, niin hän teki omat sivut Facebookiin, ja sit Facebookiin me laitamme huomenna, nuorisosihteerin kanssa tehdään oma kysely sinne […] Että saadaan sitä tietoa käyttäjiltä, ja sitten kaikilta muilta kuntalaisilta. Niistä sivuista kävi varmaan ensimmäisen viikon aikana tykkäämässä sata kuntalaista. Että sitähän on kovasti hehkutettu, että tosi hieno asia tämä lapsiparkki”.

  Negatiiviset tunteet puolestaan ovat niitä, jotka käsittelemättömänä voivat jäädä haittaamaan yhteistyötä. Niiden käsittelyssä ohjaajilla on erityisen tärkeä rooli, jotta keskustelu on tasapuolista ja yhdessä tekemisen tavoitteet ja hyödyt tuodaan esiin, varsinkin yhteiskehittämisen alkuvaiheessa: ”Ja ne ihmiset olivat vähän pallo hukassa, että mitähän tämä tarkoittaa. Tuntui, että mentiin askel eteenpäin mutta sitten palattiin taas. […] Kyllä se on tietysti niin, että kaikki ajattelevat, että kyllä kuuluu osallistua. Mutta sitten ihmiset ovat vähän sen oloisia että, onko tästä nyt hyötyä varmasti ja mitä tämä nyt tarkoittaa, ja kuuluuko tämä nyt minulle. Ehkä oli vähän pienoista vastarintaakin tai sellaista”.

 • 5 Kylpylähotellin toiminnan kehittäminen

  Tunteet pulpahtavat pintaan

  Kylpylähotellin toiminnan kehittäminen on kärjistynyt vastakkainasetteluksi. Kylpylähotellin toimijat eivät ole tyytyväisiä talon palveluja markkinoivan ja myyvän Markkinointiyrityksen työhön ja Markkinointiyrityksen toimitusjohtaja puolestaan toteaa joutuneensa altavastaajan rooliin. Konsultti ei nosta esiin valmistautumistehtävässä esitettyjä haasteita, jotta tilanne ei ajaudu toinen toisten syyttelyyn. Sen sijaan hän ohjaa työskentelyn uusien palvelujen suunnittelun kautta tulevaisuuden tekemiseen. Työpajan eri vaiheiden kiivastahtinen eteneminen pitää huomion työskentelyssä. Puoli tuntia ennen intensiivisen työskentelypäivän päätöstä tilanne kuitenkin repeää. ”Mutta mehän olemme maksaneet teille, joten miksi te ette tee näitä asioita”, kysytään Markkinointiyrityksen toimitusjohtajalta, joka seinän äärellä esittelee uuteen palveluun liittyviä toimenpiteitä. Toimitusjohtaja valahtaa punaiseksi ja istuutuu pöydän ääreen. Konsultti yrittää paikata tilannetta toteamalla suoraan, että vastakkainasettelun sijaan olisi hyvä tehdä asioita yhteistyössä. Tunnelma on kuitenkin pilalla ja Markkinointiyrityksen toimitusjohtaja pakenee paikalta. 

  Jälkihaastattelut tasoittavat tilannetta

  Konsultti ehdottaa hallituksen puheenjohtajalle, että hän haastattelee eri toimijat, jotta nämä saavat kertoa näkemyksensä tulehtuneelta tuntuvasta tilanteesta. Markkinointiyrityksen toimitusjohtaja purkaa haastattelussa tuntojaan konsultille. Konsultti pyytää lupaa saada kertoa hallituksen puheenjohtajalle toimitusjohtajan tilanteesta. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan halua tätä. Sen sijaan hän kokee voivansa puhua omalle esihenkilölleen. Konsultti tyytyy tähän, koska tietää toimitusjohtajan esihenkilön toimivan hyvässä yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan kanssa. Konsultin täytyy luottaa siihen, että asiat etenevät tämän tason yhteistyön kautta rakentavasti. Hän kertoo hallituksen puheenjohtajalle sen, että tapaaminen oli hyvä ja pyytää hallituksen puheenjohtajalta kärsivällisyyttä todeten asioiden järjestyvän. 

 • 5 Laatujärjestelmän kehittäminen Bos Oy:ssä

  Osallistujien tunteiden käsittely

  Laatujärjestelmätyöskentely sujui leppoisasti useimmissa työpajoissa. Eräässä työpajassa oli hieman muita jännittyneempi ilmapiiri. Kun työpajatyöskentelyn alkaessa konsultti pyysi osallistujia kuvaamaan silloisia tuntemuksiaan Ideapakka-menetelmän kuva- ja sanakorttien avulla, osallistujat käyttivät erilaisia tunnekuohuja kuvaavia kielikuvia tulkitessaan korttien kuvia. Työpajan edetessä pienryhmissä tapahtunut työskentely toteutui rakentavassa ilmapiirissä, kun taas yksilötyöskentelynä toteutettu tavoitteisiin pääsemistä estävien ongelmien kirjoittaminen paperille johti negatiiviseen sävyyn ilmaistuihin kriittisiin kommentteihin. Näiden saattaminen yritysjohdon tietoon johti yrityksessä jo aiemmin tunnistettujen kehittämiskohteiden toteuttamiseen ja toiminnan kehittämisen kannalta positiiviseen lopputulokseen.

  Tutkijoiden tunteiden käsittely

  Konsultti-tutkija kirjoitti tutkimuspäiväkirjaa koko hankkeen ajan ja käsitteli kirjoittaessaan omia positiivisiin ja haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tunteitaan. Lisäksi hankkeen nelihenkinen tutkijaryhmä piti säännöllisiä tutkijatapaamisia 2-3 viikon välein lähes koko kaksivuotisen hankkeen ajan. Näissä keskusteluissa hankkeessa nousseiden tunteiden reflektointi olivat luonnollinen osa keskustelua. 

 • 5 MikkeliES & Ahjo-valmennusohjelman yhteiskehittäminen

  Mitä, jos joku saa tästä rahaa ja muut eivät?

  Ahjo-valmennusohjelman tapaamisessa Timo, joka oli edellisenä vuonna toiminut ainoana palkattuna työntekijänä, sanoi ”Minä myös [toimin vapaaehtoisena]!” Susanna naurahti, että ”Miltä tuntuu nyt, kun et saa tästä palkkaa?” Timo vastasi, että ”erittäin hyvältä. Itse asiassa tunsin syyllisyyttä tai jotain viime vuonna, koska sain palkkaa MikkeliES:n eteen työskentelemisestä, mutta muut ihmiset eivät saaneet palkkaa. Olin siis se ”syyllinen”, sellainen tunne oli minulla päässäni.” Timo toi esille, että nyt hänellä ei enää ollut syyllinen olo, koska hän oli samassa tilanteessa kuin muut. Susanna vielä varotti muita, että ”muistakaa, että teidän täytyy saada tästä työskentelystä itsellenne jotain, muuten teitä vain ottaa päähän ja katkeroidutte.” Tämä kannusti tiimiä miettimään, mitä he henkilökohtaisesti saavat ja oppivat työskentelystä ja varmistamaan positiivisten kokemusten kerääntyminen, jottei heille kasaantuisi ärtymystä ja katkeruutta.  

 • 5 Osaamisen johtamisen yritys & myynnin ja markkinoinnin yhteiskehittäminen

  Kokemukset avoimesti esiin

  Markkinoinnin ja myynnin kehittämisen työpajassa osallistujille on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia erityisesti potentiaalisen asiakkaiden kontaktoinnista ja siitä, miten viestittää asiakkaalle nopeasti yhteistyön hyödyistä. Tässä kohtaa nousevat esiin haasteet tulla uutena mukaan myymään ja myös toteuttamaan hyvinkin räätälöityä palvelua asiakkaalle. Omakohtaisten kokemusten kautta päästään keskustelemaan myös siitä, onko tällä hetkellä asiakaskontaktoinnin tavoitteet määritelty parhaalla mahdollisella tavalla ja voisiko sitä toteuttaa ehkä eri tavoin. Asiakkaiden tavoittamisen haasteellisuus saattaa johtaa väsymyksen ja turhautumisen tunteisiin, jotka puolestaan vaikuttavat motivaatioon, kuten työpajassa nousi esiin. Ohjaajan johdolla jatkettiin kuitenkin asiakaskontaktoinnin teeman työstämistä ja myös henkilö, joka toi esiin väsymyksen ja turhautumisen sai tuoda esiin omat kokemuksensa ja itselle toimivat käytännöt. Hänellä olikin paljon hyviä ideoita, joiden kokeilemisen myös muut osallistujat näkivät hyödyllisenä jatkossa.

 • 5 Helsinki Think Company

  Anna tilaa vaikuttaa

  Helsinki Think Company (ThinkCo) on Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen yrittäjyyden edistämistila. Helsingin yliopisto on kuitenkin haastava ympäristö yrittäjyyden edistämiselle, sillä yrittäjyys on uravaihtoehtona yliopistolaisille uusi. Vaikka yliopistolla on yrittäjyyspotentiaalia, sillä ei ole yrittäjyyskulttuuria. Yrittäjyyteen suhtaudutaan paikoin jopa vihamielisesti. Yrittäjyyden edistämistä ideoitaessa olikin tärkeää saada yliopistolaiset mukaan kehitystyöhön laajasti. Tämä toteutettiin työpajoilla. 

  Ota lähtökohdaksi se, mistä osallistujat innostuvat

  Ristiriitaisia tunteita herättävän yrittäjyyden sijaan työpajoissa ideoitiin sitä, mitä mielekäs työ ja inspiroiva opetus tarkoittavat yliopistolaisille. Ideoita kirjattiin post-it-lapuille ja ne koottiin fläppitaululle. Ideoissa korostui akateemisen osaamisen vieminen käytäntöön. Tästä tehtiin ThinkCo:n perusajatus: painotus on tieteen viemisessä toimintaan erilaisin tavoin, esimerkiksi tapahtumia, liikeidean pitchauskilpailuja tai projektikursseja järjestämällä. Painotus on mahdollistanut yrittäjyyteen liitettyjen kielteisten tuntemusten vaimentumisen ja myönteisten vahvistumisen. 

  Sitouta

  Keskeistä ThinkCo:n toiminnassa on positiivisen fiiliksen aikaansaaminen ja sen hyödyntäminen, ns. ”hyvä pöhinä”. Hyvä pöhinä nousee aktiivisesta, energisestä, avoimesta ja tasa-arvoisesta yhteisestä tekemisestä. ThinkCo:lla positiiviset tunteet ja niihin kytkeytyvä energia pyritään välittömästi valjastamaan konkreettiseksi tekemiseksi, esimerkiksi sitouttamalla ihmiset mentoreiksi, liikeidean pitchaajiksi tai uuden tilaisuuden järjestäjiksi. 

 • 5 Viestinnän kehittäminen Meta Group Oy:ssä

  Pääsääntöisesti työpajat toteutuivat rakentavassa hengessä, joissakin huumori hersyi runsaana. Erityisen silmiinpistävää se oli työpajassa, joka käsitteli osastojen välisen viestinnän ongelmia. Tuossa työpajassa naureskelu oli osittain myös suojamuuri, jonka taakse konfliktien kipu voitiin kätkeä.

  Osastojen välistä viestintää käsittelevässä työpajassa sattui tapaus, jonka olisi voinut nopeasti päätellen tulkita arvontuhoamiseksi. Yhdessä oli sovittu, että näytelmiä ongelmallisista viestintätilanteista kehitellään rakentavassa hengessä, vaikka samalla tuodaan esille työn ja viestinnän hankauskohtia. Yksi ryhmistä esitteli suunnitteluinsinöörin, jota oli vaikea tavoittaa millään viestintävälineellä, joka puhui yksityispuheluita työaikana, unohti tapaamiset ja vietti aikaa kaupungilla omilla asioillaan. Päähenkilö nimettiin yhden työpajaan osallistuvan työtoverin mukaan. Työpajaa vetänyt tutkija-konsultti piti esitystä loukkaavana. Esitystä seurasi kuitenkin hedelmällinen keskustelu ja ilmeisesti esitys ei ollut lainkaan loukkaava niille, jotka tunsivat yrityskulttuurin sisältäpäin. Viisautta olisi ollut purkaa tapahtunutta jälkeenpäin esimerkiksi yrityksen henkilöstöpäällikön kanssa kahden kesken. 

Työkalut

 • Pitchaus-karaoke
  Tämän harjoituksen tarkoitus on a) rohkaista ihmiset jakamaan ideoitansa ja puhumaan julkisesti, b) saada aikaan rento ja hauska tunnelma sekä c) harjoitella pitchausta eli ”hissipuheiden” pitämistä.
 • 4 Tee -menetelmä
  Menetelmä auttaa tunnistamaan ja kehittämään vakiintuneita työtapoja tekemisen, tunteiden, tiedon ja tilojen näkökulmista. Menetelmä sopii erityyppisille yrityksille koosta tai toimialasta huolimatta. Työpajaan osallistuvan ryhmän koko noin 4-12 henkilöä. Menetelmä kehitettiin Tekesin rahoittamassa INWORK-hankkeessa (2012–2013) innovaatiokäytännön tutkimiseen ja kehittämiseen.  Linkki: http://inworkhanke.tumblr.com/post/62896319336/4tee
 • Kuusi ajatteluhattua -menetelmä auttaa osallistujia miettimään käsiteltävää asiaa monipuolisesta eri näkökulmista. ”Hatut” ovat rooleja, jotka edustavat tiettyä ajattelutapaa, esim. valkoisen hatun haltija keskittyy faktoihin ja pyrkii olemaan objektiivinen kun taas punaisen hatun haltija keskittyy asian herättämiin tunteisiin ja intuitiiviseen ajatteluun.
  Linkki: https://www.innokyla.fi/web/malli116776; laajemmin: linkki: http://www.cs.joensuu.fi/pages/whamalai/yoped/hatut.pdf 
 • Arvostava lähestymistapa (Appreciative Inquiry) lähtee liikkeelle eri toimijoiden vahvuuksista ja onnistumisista. Se auttaa yhteisten tavoitteiden tunnistamisessa ja vähentää negatiivisia tunteita ja syyttelyä keskittymällä positiiviseen. Olennaista on, mikä toimii hyvin, millaisia olemme parhaimmillamme ja mitkä ovat huippuhetkiämme ja parhaita käytäntöjämme (Fasilitaattorin työkirja s. 25)
  Linkit: http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf ja https://www.innokyla.fi/web/malli104229

Arviointi

 • Miten otimme yhteiskehittämisen aikana syntyvät tunteet esiin?
 • Seurasiko siitä positiivisia vai negatiivisia vaikutuksia? Millaisia?
 • Miten valitut työskentelymenetelmät vaikuttivat tunteiden ilmaisuun?
 • Kannustimmeko ja kiitimmekö tarpeeksi?
 • Mitä olisi kiireellisintä tehdä NYT?