Virheviesti

 • Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $arg is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $file declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $entity declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $values declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $view_mode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $langcode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $item declared before required parameter $complete_form is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 3557 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 3557 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).

Tasavertainen osallistuminen

Periaatteet

 • Otamme laajasti eri sidosryhmät mukaan heti alussa
 • Yllätämme kutsulla
 • Teemme osallistumisen hyödyt näkyviksi
 • Osoitamme osallistujien arvokkaan panoksen
 • Unohdamme turhan hierarkian
 • Hyväksymme erilaisuuden ja erilaiset mielipiteet
 • Kuuntelemme ja aktivoimme kaikkia

Kysymykset

 • Ketkä osallistuvat?
 • Miksi kannattaa osallistua?
 • Onko meillä yhteinen käsitys oikeista osallistujista?
 • Mitä kerromme tilaisuudesta kutsulla?
 • Miten saisimme vähemmän motivoituneetkin mukaan?
 • Onko kaikilla samat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa?
 • Onko johto sitoutunut?

Esimerkkejä

 • 1 Kuntaorganisaation uudistumisen ohjaaminen

  ”Kuntalaiset kyytiin”

  Kutsu kaikille osallistumaan

  Projektin alussa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä kutsuttiin mukaan avoimeen suunnittelutilaisuuteen laajasti käyttäen erilaisia medioita viestinnän välinenenä, mm. Internet –sivut, lehti-ilmoitukset ja henkilökohtaiset kutsut eli kuka tahansa kiinnostunut sai osallistua.  Kokeilujen jälkeen oli jälleen vuorossa avoin tilaisuus, jossa pääsi kuulemaan uusista palveluista ja avauksista ja aktiiviset sidosryhmäedustajat olivat mukana työpajoissa pitkin matkaa. Toimijoiden saaminen mukaan muulla kuin henkilökohtaisella kutsulla oli kuitenkin haasteellista. Kokemukset osoittivatkin, että viestinnän väylä tulee valita kohderyhmän mukaan. Kokemusten mukaan kaikilla mukaan tulleet olivat motivoituneita pysymään yhteistyössä, kunhan oli yhdessä määritelty, mistä on kyse, mitä yhteiskehitetään ja miksi. 

  Rajauksia ja taustatyötä tarvitaan

  Osallistamisen tärkeys nousi esiin strategiasta, jossa vaikuttaminen ja arjen sujuminen korostuivat. Strategiat ja raportit toimivat myös tärkeiden kehityskohteiden tunnistamisen tukena. Projektissa toimivat ydinporukka: Covis Partnersien edustajat, kuntaorganisaation vastuullinen henkilö ja projektipäällikkö määrittelivät päälinjat, joiden pohjalta sitten yhteisissä tilaisuuksissa lähdettiin hahmottelemaan yhteiskehittämisen tavoitteita. Monista palveluprosesseista valittiin kehittämisen kohteeksi yksi ikäihmisille, lapsille- ja nuorille sekä työikäisille ja sen jälkeen osallistetiin kuntalaisia ja muita sidosryhmiä eli kehittämiseen ei lähdetty ihan ilman rajausta. Konsultit olleet mukana ihan käytännön jutuissa ja heitä ollut helppo lähestyä. Ydinporukan vastuulla miettiä, miten edetään ja sitten aina kutsutaan muita mukaan. Konsultit painottavat, että vielä enemmän taustatyötä olisi tarvittu. 

 • 1 Kylpylähotellin toiminnan kehittäminen

  Työpajan osallistujat

  Kylpylähotellin asiakasmäärät ovat laskeneet ja taloudellinen tilanne on huonontunut. Kylpylähotellin hallituksen puheenjohtajana toimiva kaupungin elinkeinopäällikkö järjestää kehittämistyöpajan, johon  kutsutaan eri osapuolet. Kylpylähotellin puolelta osallistuvat kylpylän johtaja ja hotellinjohtaja sekä talouspäällikkö. Kaupungin puolelta mukana ovat elinkeinojohtaja ja elinkeinopäällikkö. Kylpylähotellin markkinointia ja myyntiä hoitavan Markkinointiyrityksen puolelta on toimitusjohtaja. Lisäksi paikalla on hallituksen puheenjohtajan assistenttina toimiva johtamisen maisteriopiskelija, jonka roolina on tuoda tilanteeseen nuorten näkemystä, sillä nuoret eivät vielä juurikaan käytä Kylpylähotellin palveluita. Kaupungin Matkailu- ja kongressitoimiston edustajaa ei kuitenkaan ole muistettu kutsua.

  Työpajan osallistujat

  Kylpylähotellin hallituksen puheenjohtaja tietää, että osallistujilla on erilaisia näkemyksiä siitä, miten toimintaa pitäisi kehittää. Hän myös tiedostaa, että näkemyserot ovat kulminoituneet osapuolten väliseksi syyttelyksi. Puheenjohtaja keskustelee eri toimijoiden kanssa henkilökohtaisesti houkut
  ellen näitä osallistumaan työpajaan. Hän vetoaa siihen, että ulkopuolinen konsultti pystyy ohjaamaan tilannetta niin, että ketään ei syyllistetä. Sen sijaan tavoitteena on etsiä ratkaisuja siihen, miten asioita lähdetään edistämään yhdessä toimien. 

 • 1 Laatujärjestelmän kehittäminen Bos Oy:ssä

  Hankkeen alussa Bos Oy:n johtoryhmän hankkeelle asettama tavoite oli henkilöstön osallistaminen. Tätä tavoitetta lähdettiin konkreettisesti toteuttamaan ISO 9001:2008 standardin mukaan toteutettavassa laatujärjestelmäprojektissa, jonka vetämisestä vastasi hankkeessa myös tutkijan roolissa toimiva Konsultti Oy:n konsultti. Bos Oy:n johto ja toteutuksesta vastaava konsultti pitivät tärkeänä periaatteena sitä, että koko henkilöstö pääsee osallistumaan laatujärjestelmän kehittämiseen. Hanke esiteltiin ensimmäisen kerran koko henkilöstölle pari kuukautta ennen sen aloittamista. Yrityksen kaikilta osastoilta osallistui henkilöstöä laatujärjestelmän kehittämiseen seitsemässä työpajassa siten, että kuhunkin työpajaan osallistuivat kyseisestä prosessista vastaavat henkilöt ja lisäksi edustajia viereisistä prosesseista. Koko henkilöstölle kerrottiin projektin etenemisestä joka kuukausi järjestettävissä info-tilaisuuksissa. Projektin aikana konkreettisia kehitystoimenpiteitä käsiteltiin myös eri osastoilla järjestettävissä tiimipalavereissa, joissa tiimiesimies kävi ryhmänsä kanssa läpi nimenomaan henkilöstöltä esiin nousevia ideoita.

 • 1 MikkeliES & Ahjo-valmennusohjelman yhteiskehittäminen

  Asiakkaista tuottajiksi

  Ahjo-valmennusohjelman järjestäjätiimi muodostettiin MikkeliES ry:n hallitukselle, yhteisön aktiiveille ja muille kiinnostuneille tarkoitetun Facebook-ryhmän kautta. Yhdistyksen entinen puheenjohtaja Susanna julkaisi ryhmässä viestin ”Hei kaikki! Onkos meillä tämän vuoden Ahjon ensimmäinen tapaaminen tällä viikolla?” Yhteisön puheenjohtaja Matti tarttui tähän viestiin, kuten myös muutama muu aktiivinen jäsen, ja loi Facebookissa tapahtuman, jonka kautta hän kutsui yhteisön jäseniä ensimmäiseen tapaamiseen. Kutsu meni myös osalle edellisen vuoden ohjelmaan osallistuneille valmennettaville. Ensimmäiseen tapaamiseen tulikin paikalle kaksi edellisen vuoden ”asiakasta” ja he tulivat osaksi järjestäjätiimiä. Toinen heistä valittiin suunnittelutiimin vetäjäksi. Heille muodostui siis entisen asiakkaan ja suunnittelutiimin jäsenen limittäinen rooli. Facebook-ryhmään jaettiin, ketkä ovat mukana järjestäjätiimissä ja kutsuttiin vielä kerran kaikkia halukkaita mukaan ohjelman järjestämiseen.

 • 1 Osaamisen johtamisen yritys & myynnin ja markkinoinnin yhteiskehittäminen

  Esimerkki myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä

  Varataan yhteinen aika kehittämiseen

  Osaamisen johtamisen yritys oli saanut uusiksi kumppaneiksi kolme itsenäistä yrittäjää, joiden perehtyminen palveluihin sekä niiden myyntiin että tuottamiseen yhdessä asiakkaan kanssa on edelleen meneillään. Tavoitteena oli lähetä markkinoimaan palveluja uudelle kohderyhmälle. Osana perehdytystä ja yhteisen näkemyksen löytämistä myyntiin järjestetään työpaja, jossa ohjaajana on markkinoinnin asiantuntija ja opettaja. Työpajaa oli edeltänyt tapaaminen, jossa yrityksen edustajat ja yrittäjäkumppanit ovat vaihtaneet kuulumisia ja kuulleet ajankohtaisista asioista. 

  Keskustellen ja kuunnellen

  Ohjaaja korostaa, että työpajan on tarkoitus olla osallistava ja koko ajan on mahdollisuus keskustella ja tuoda esiin jokaisen omia kokemuksia ja verratta teoriasta esiin nostettuja asioita oman yrityksen tilanteeseen. Työpajan loppupuolella on varattu aikaa henkilökohtaiseen työskentelyyn liittyen potentiaalisten asiakkaiden kontaktointiin ja kaikkien kokemukset on tarkoitus jakaa myös toisille. Työpajaan osallistuvat kumppaniyrittäjät, osaamisen johtamisen yrityksen toimitusjohtaja ja asiakkuuspäällikkö. Tavoitteena on löytää yhteinen sävel siihen, miten viestitään asiakashyödyistä ja yrityksen osaamisesta potentiaalisille asiakkaille. 

 • 1 ThinkCo

  Kutsu mukaan eri kanavissa

  Helsinki Think Company (ThinkCo) on Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen yrittäjyyden edistämistila. Ensimmäinen ThinkCo perustettiin yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien kansoittamalle keskustakampukselle. Kun ThinkCo laajentui kampukselta toiselle, oli tärkeää selvittää keitä käyttäjät uudella luonnontieteisiin nojaavalla kampuksella voisivat olla ja mitä he tilalta odottavat. Ennen tilan avautumista järjestettiin kaksi työpajaa, joihin kutsuttiin kampuksen toimijoita laajasti. Työpajoista ilmoitettiin ThinkCo:n verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa sekä yliopiston kampuksilla. Tämän lisäksi lähetettiin suoria sähköpostikutsuja eri sidosryhmien edustajille.

  Kohdenna työpajat

  Ensimmäinen työpaja kohdennettiin erityisesti opiskelijoille, tutkijoille sekä muille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Toinen työpaja taas kohdennettiin muille sidosryhmille, sijoittajille ja yritystoiminnan kehittäjille. Kaikki osallistujat olivat työpajatyöskentelyssä tasavertaisessa asemassa. Työpajoja fasilitoimaan hankittiin ulkopuolinen, yliopiston tunteva yritys. Tapahtumia ja toimintatapoja ideoitiin työpajoissa vapaasti, ilman valmista kehystä. Esimerkiksi tapahtumasisältöjä ei oltu suunniteltu ennalta, vaan osallistujat ideoivat niitä itse.

 • 1 Viestinnän kehittäminen Meta Group Oy:ssä

  Viestinnän kehittämishanke suunniteltiin erityisesti yrityksen johdolle ja toimihenkilöille, koska erilaiset viestinnän ongelmat koskivat nimenomaan tätä joukkoa. Ensimmäiset viestintätyöpajat pidettiin yrityksen johtoryhmän kanssa ja vähitellen hanketta laajennettiin kaikkiin toimihenkilöihin. Koko henkilöstöä pidettiin ajan tasalla kuukausi-infoissa. Hankkeen aikana yrityskulttuurin hierarkkisuus haastoi tasavertaisen osallistumisen. Talon tapana oli ollut kierrättää kaikki asiat toimitusjohtajan kautta mutta tämä asetelma oli hiljalleen murtumassa ja vastuupohja laajenemassa.

 • 1 Matkailupelin kehittäminen

  Pelin kehittämisen alkuvaiheessa ja erityisesti ideointivaiheessa hyödynnetään erilaisia työpajoja ja -menetelmiä, joihin kootaan toimijoita eri tahoilta. Matkailupelin kehittämisessä kehitysyhtiö törmäytti mm. pelinkehittäjät, matkailuyritykset. Alueen lomakylä oli aktiivisesti mukana, lisäksi jo tarjouskilpailuvaiheessa oli selvää, että pelinkehittämiseen tarvitaan graafista sisällöntuottamista ja markkinointia, ja tässä vaiheessa mukaan tuli mainostoimista. Peliyritys ja mainostoimisto valmistelivat yhteistyössä tulevan pelikonseptin luonnoksen, ja keskinäisen työnjaon se toteuttamiseksi. Joukkotyöpajojen tavoitteena oli hyödyntää osallistujien ideoita ja hakea sitä kautta potentiaalisia toteutettavia tuotteita (pelillistämisen kohteita). Työpajoissa tasavertaista osallistumista fasilitoidaan erilaisin ryhmätyömenetelmin (joukkoistaminen ja aivoriihi).

  Pelinkehittämisen osapuolet tapasivat vähintään noin kuukauden välein, ja lisäksi kommunikoitiin tarvittaessa useamminkin. Toimijat kuuluvat samaan verkostoon, ja epämuodollisia tapaamisia syntyy luontevasti myös sitä kautta. Tapaamisissa käytiin läpi sen hetken tilanne ja tulevaisuus. 

Työkalut

Sosiaalinen media

 • Facebook – Yrityksen julkiset FB sivut sopii tiedottamiseen, kommentoimiseen yms. (vaarana sisällön runsaus, ei sitoutumista, julkaisut hukkuvat massaan…). Myös pelit/arvonnat/kisat mahdollisia.
 • Twitter – #avainsanojen oikeaoppinen käyttö; näin kommentit ohjautuvat oikeaan paikkaan. 
 • Instagram – Kuvien julkaisualusta: asiakkaat voivat seurata yritystä ja kommentoida sen julkaisemia kuvia. Erilaiset haasteet/kilpailut ym. #avainsanojen käyttö.

Verkkosivut

 • Palautesivustot – yrityksen verkkosivuilla yhteydenottolomake palautteenannolla; hyödyllisyys riippuu toimialasta
 • Blogit – yrityksen ulkoinen blogi, jotta asiakkaat pääsevät kommentoimaan. Tai vaihtoehtoisesti asiakkaiden osallistaminen antamalla heille mahdollisuus päästä kirjoittamaan blogitekstejä yritykselle.

Muut työkalut

Arviointi

 • Mitä teimme? Kuinka meni? Mitä teemme seuraavaksi?
 • Keitä saimme mukaan? Ketkä ovat lähteneet pois?
 • Puuttuuko oleellisia sidosryhmiä?
 • Lähtikö johto täysillä mukaan?
 • Tarvitseeko osallistamisen tapoja muuttaa?
 • Mitä olisi kiireellisintä tehdä NYT?