Virheviesti

 • Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $arg is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $file declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $entity declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $values declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $view_mode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $langcode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $item declared before required parameter $complete_form is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 3557 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 3557 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).

Erilaisten tavoitteiden tunnistaminen

Periaatteet

 • Yhteinen kiinnostava aihe
 • Tunnistamme erilaisten tavoitteiden joukosta yhteisen tavoitteen
 • Tuomme osapuolten erilaisen osaamisen ja näkökulmat yhteen

Kysymykset

 • Ymmärrämmekö tavoitteen samalla tavalla?
 • Määritämmekö tavoitetta jatkuvasti yhdessä?
 • Pääsevätkö kaikki vaikuttamaan tavoitteen määrittelyyn?
 • Miten saamme osapuolten osaamisen ja erilaiset näkökulmat esiin?

Esimerkkejä

 • 2 Kuntaorganisaation uudistumisen ohjaaminen

  Erilaisista tavoitteista yhteiseen

  Projektin alussa järjestetyissä työpajoissa nousi esiin useita kehittämiskohteita. Näistä valittiin asiakasprosesseittain yksi palvelupolku yhteiskehittämiseen. Valinnan tekivät konsultit ja kunnan puolelta kunkin prosessin vastuuhenkilö verraten toimenpideohjelmissa ja strategioissa nostettujen asioiden tärkeysjärjestystä työpajoissa esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin. Tärkeitä osa-alueita kehittämisessä olivat: kuntalaisten osallistuminen, lähidemokratia, prosessimallin luominen yhteiskehittämiseen ja palveluprosessien kuvaaminen toiminnanohjausjärjestelmään. Lisäksi osaamisen ja näkemysten yhtenäistäminen on erityisen tärkeässä roolissa, jotta voidaan tehdä valintoja kehittämistarpeiden suhteen. 

  On tärkeää perustella tehdyt valinnat ja arvostaa myös muita ideoita

  Monien kiinnostavien vaihtoehtojen välillä ei ole koskaan helppoa tehdä valintaa, kuten lasten- ja nuorten prosessissa kunnan vastuuhenkilönä toiminut kertoo: ”Kyllä sieltä esimerkiksi nousi toisena melko rinnakkaisena nuorten osallisuus. Se oli myös sellainen iso asia, jota olisi voinut yhtä lailla lähteä viemään eteenpäin. Nuorten osallisuus on meidän nuorisosihteerille tietysti ykkösasia, ja hän on kokenut että nuori kyllä kuullaan mutta sitten se vähän jää siihen vaiheeseen, että sitten ne toimenpidejutut. Mutta jossain palvelunkehittäjäpalaverissa, kun ajateltiin et nyt täytyy joku yksi valita näistä, niin sitten päätettiin tämä pienten lasten, tämä lapsiparkkiasia”.

 • 2 Kylpylähotellin toiminnan kehittäminen

  Erilaisten tavoitteiden tunnistaminen valmistautumistehtävällä

  Konsultti tekee kutsun ja valmistautumistehtävän, jonka hallituksen puheenjohtaja lähettää osallistujille.  Kutsussa osallistujia pyydetään valmistautumaan työpajaan määrittämällä Kylpylähotellin toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Lisäksi pyydetään luettelemaan asiakaskohderyhmiä ja pohtimaan näiden tarpeita. Lopuksi ohjataan hakemaan toiminnan kehittämistä inspiroivia esimerkkejä muualta maailmasta ja eri aloilta. Palautetuista valmistautumistehtävistä konsultti tunnistaa vastakkainasettelun: Kylpylähotellin toimijat eivät ole tyytyväisiä Markkinointiyrityksen työhön ja Markkinointiyrityksen toimitusjohtaja puolestaan toteaa, että heitä syytetään aina kaikesta. Hallituksen puheenjohtaja rauhoittelee Markkinointiyrityksen toimitusjohtajaa etukäteen toteamalla, että toiminnan kehittäminen halutaan työpajassa nähdä kaikkien yhteisenä asiana. 

  Tavoitteen yhdenmukaistaminen työpajassa

  Vaikka jokainen on pohtinut Kylpylähotellin asiakasryhmiä ja niiden tarpeita valmistautumistehtävässä, konsultti ei halua esitellä valmistautumistehtävästä konsulttiyhteenvetoa. Sen sijaan hän ohjaa osallistujat yhteisesti määrittämään tilannetta.

  Osallistujat kirjoittavat asiakasryhmät post it-tarroille ja vievät tarrat seinälle teipattuun fläppipaperiin. Konsultin ohjauksella keskustellaan siitä, mille kohderyhmille tarjontaa voisi lisätä. Kylpylähotellin asiakkaista suurin osa on perheitä. Uusia maksavia asiakkaita nähdään olevan matkailijoiden, nuorten ja yritysten parissa. ”Ei nuorilla ole rahaa, ne ovat opiskelijoita”, toteaa joku. Keskustelun myötä päätetään keskittyä pohtimaan sitä, miten saataisiin matkailijat ja yritykset hyötymään paremmin Kylpylähotellin palveluista.  

 • 2 Laatujärjestelmän kehittäminen Bos Oy:ssä

  Hankkeen alussa

  Hankkeen alussa Bos Oy:n johtoryhmä ehdotti, että koko hankkeemme käytännön tavoitteiksi otettaisiin henkilöstöä osallistaminen ja viestinnän parantaminen. Yliopiston tutkijoilla oli tavoitteista oma näkemyksensä, sillä Tekes-rahoitteisen kehittämishankkeen yleisteemana oli ketterät yhteiskehittämisen käytännöt, joissa henkilöstön panos on tärkeä. Lisäksi yritys oli tehnyt jo aiemmin yhteistyötä liikkeenjohdon konsulttipalveluja tarjoavan Konsultti Oy:n kanssa ja näissä keskusteluissa oli puhuttu laatujärjestelmän toteuttamisesta sopivana ajankohtana. Näin projekti suunniteltiin Bos Oy:n johtoryhmän, Konsultti Oy:n konsulttien ja Yliopiston tutkijoiden kesken. 

  Käytännön työpajoissa

  Työpajatyöskentelyssä pyrittiin tunnistamaan yksittäisten osallistujien näkemyksiä ideaalisesta työprosessista, joka käytännössä tapahtui Ideapakka-menetelmän erilaisia adjektiiveja sisältävien korttien avulla. Konsultti pyysi jokaista osallistujaa kuvaamaan yhdellä tai useammalla adjektiivilla, millainen on ideaalinen suunnitteluprosessi. Osallistujien näkemykset ideaalisesta toimintatavasta vaihtelivat, mikä tuotti työpajassa vivahteikkaan keskustelun ja loi perustaa yhteiselle ymmärrykselle tavoiteltavasta työprosessista. Seuraavissa työvaiheessa konsultti pyysi jokaista osallistujaa kirjaamaan tavoitetilaan pääsemistä estäviä tekijöitä sekä ratkaisuja esteiden poistamiseksi.

 • 2 MikkeliES & Ahjo-valmennusohjelman yhteiskehittäminen

  ”Mitä, miksi, miten ja kenelle?

  Ahjo-valmennusohjelman ensimmäisessä suunnittelutapaamisessa tiimin koolle kutsunut Susanna sanoi: ”Minulla on tässä asioista, joita meidän pitää tehdä. Mutta haluan pysäyttää meidän hetkeksi, sillä olemme jo vähän sivunneet näitä kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys: mitä me olemme tekemässä?” Kysymys johti tiimin määrittelemään, että he ovat luomassa ilmapiiriä, jonka kautta voi syntyä uusia yrityksiä. Keskustelu sai Marian kertomaan muille, sen jälkeen kun hän osallistui ohjelmaan edellisenä vuonna, on hän halunnut olla mukana tällaisen ohjelman järjestämisessä. Susanna vei keskustelua syvemmälle kysymällä ”Miksi me teemme tätä?” Tämä auttoi osallistuja tunnistamaan sekä yhteiskunnallisen että henkilökohtaisen tason. Susanna kysyi vielä ”Miten me teemme nämä miettimämme asiat?”, minkä avulla varmistettiin, että valmennusohjelma on oikea tapa ratkaista tunnistetut ongelmat. Lopuksi hän kysyi ”Kenelle olemme tekemässä”, jolloin tiimi määritti, kuka heidän kohdeasiakkaansa tulee olemaan ja miksi. 

 • 2 Osaamisen johtamisen yritys & myynnin ja markkinoinnin yhteiskehittäminen

  Esimerkki sähköisen markkinoinnin kehittämisen työpajasta

  Työpajassa kaikilla on yksi iso yhteinen tavoite, jakaa ja kehittää ideoita osaamisen johtamisen yrityksen sähköisen markkinoinnin kehittämiseksi. Kaikilla on kuitenkin paljon erilaisia ideoita yritysmuotoiluun liittyen mielessään työpajaan tultaessa. Niitä listattiin aluksi fläppitaululle. Mielenkiintoisia teemoja tulikin esiin paljon, kuten ohjaaja sanoo: ”Kohta on valmista, sitten on koko paperi täynnä. […] Sitten ottaisin vielä yhden tällaisen verryttelyheittokierroksen aiheella, missä teidän yritys on todella hyvä, ja sitten me voimme lähteä miettimään, että mitä näistä opimme ja katsomaan teidän yrityksen näkökulmasta”. Sen miettiminen, missä yritys on erityisen ja hyvä ja missä on viime aikoina onnistuttu, auttoi rajaamaan teemoja. Onnistumisen ja osaamisen viestimiseen päästiin näin miettimään konkreettisia tapoja. Tätä tavoitetta tuki myös asiakkuuspäällikön esittelemä pohja sähköisen markkinoinnin strategiasta, jossa hän toi esiin syitä, miksi sähköistä markkinointia tulisi kehittää: ”Lähdin liikkeelle siitä, että mikä yrityksen lähtökohta on ja mitä tällainen muutos tarkoittaisi.  […] Meidän pitää tuoda tietoa esille ja viestiä siten asiantuntemuksestamme asiakkaille. […] Meillä pitää olla avointa asennetta ja halua käyttää näitä erilaisia työkaluja”.

 • 2 Helsinki Think Company

  Älä sanele vaan kysy

  Helsinki Think Company (ThinkCo) on Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen yrittäjyyden edistämistila, joka lähtee liikkeelle käyttäjien tarpeista. Kun ThinkCo laajentui uudelle kampukselle, oli keskeistä tunnistaa eri käyttäjäryhmät sekä heidän tavoitteensa. Näitä tuotiin esiin työpajoissa, joissa niin yliopistolaiset kuin yrittäjät työskentelivät pienryhmissä. 

  Tuo esiin hulluimmatkin ideat

  Työpajoissa ryhmät kiersivät kolme rastia, joilla ThinkCo:n toimintaa ideoitiin eri näkökulmista. Ensimmäisellä rastilla ideoitiin vastauksia kysymykseen ”Mitä haluatte tältä tilalta?”. Ajatuksia kirjattiin post-it lapuille aluksi itsenäisesti parin minuutin ajan. Työpajan fasilitaattorit rohkaisivat kirjaamaan myös kaikki hullut ja utopistisilta kuulostavat ideat. Toisessa vaiheessa laput koottiin fläppitaululle ja ideoista keskusteltiin yhdessä. Kymmenen minuutin keskustelun jälkeen osallistujat ohjattiin seuraavalle rastille, jossa kysymyksenä oli ”Keitä tämän tilan käyttäjät ovat?”. Myös kolmannella rastilla noudatettiin samaa kaksivaiheista ideointia, kun tehtävänä oli ideoida tapahtumakonsepti ThinkCo:lle.

 • 2 Viestinnän kehittäminen Meta Group Oy:ssä

  Viestintähankkeen aluksi johtoryhmä kirjasi sekä yritystason että henkilökohtaisia viestinnän kehittämistarpeita. Yritystason keskeisimpiä tarpeita olivat kokonaisvaltainen viestinnän kehittäminen ja viestintävälineitten käytön ohjeistaminen. Viestintävälineitten viisas käyttö tunnistettiin myös laajasti koko henkilöstön yhteiseksi viestinnän kehittämistavoitteeksi. Henkilökohtaisia tarpeita olivat mm. vaikeat viestintätilanteet, kuten konflikit ja yllätykset, palautteen antaminen ja vastaanottaminen ja argumentointitaidot. Viestinnän kehittämishanke keskittyi kuitenkin pääsääntöisesti organisaatiotason viestinnän kehittämiseen. 

 • 2 Matkailupelin kehittäminen

  Pelin kehittäminen on monimutkaista monitoimijayhteistyötä, jossa erilaisten toimijoiden on kyettävä kuuntelemaan ja keskustelemaan hyvin erilaisten ihmisten kanssa, niiden omalla kielellä. Pelialalla toimiminen vaatii sosiaalista kyvykkyyttä ja älykkyyttä, sekä tarvittaessa myös kykyä luopua omista ideoista tai näkökulmista. Kaikkien pelinkehittämiseen osallistuvien ihmisten pitää pystyä puhumaan samaa kieltä koska se liittyy siihen yhteen tuotteeseen, johon kaikkien pitää uskoa ja olla valmiita antamaan sen oman antinsa. 

  Pelin kehittämisessä tavoitteiden määrittely on jatkuvaa, jatkuvasti muuttuva ja siihen liittyy usein yllättäviä käänteitä. Tavoitteita asetetaan ja korjataan joustavasti eikä niihin lukkiuduta liikaa. Esimerkiksi, matkailupeli oli määrittelyvaiheessa hyvin erilainen kuin mitä sen lopullinen toteutus on. Matkailupelin toteutuksessa tuli uudelleenfokusointi, jossa päätettiin että kohderyhmänä ei olekkaan koko perheeseen (kuten alussa kaavailtiin) vaan lapset. Sen jälkeen tehtiin uudelleenrefaktorointi myös konseptiin, mossa katsotiin että mitkä termit ja mitkä asiat tähän kuuluu jäädä ja mitkä on ne oleellisimmat painopisteet. 

  Tähän vaikuttaa se, että uuden hyötypelin kehittäminen on tehtävä, josta kukaan ei tiedä millainen lopputuote tulee olemaan, ja sen vuoksi pelinkehittäjien tulee olla luonteeltaan ketteriä ja valmiita soveltamaan. 

  Matkailupelin kehittämisessä yhteisen tavoitteen määrittelyvaihe venyi ja jäi sen vuoksi abstraktille tasolle. Kun projekti käynnistyi, niin osapuolilla ei ollut selkeää kuvaa siitä, mitä lopputuotteelta halutaan. Asia ratkaistiin siten, että peliyritys ryhtyi määrittelemään ja tekemään ehdotuksia, ja kuuli muiden osapuolten mielipiteet niihin, ja pelin kehittämistyö ja toteutus pääsi siten etenemään.

Työkalut

 • Tuplatiimisovelluksena vahvuuksien ja kehittämiskohteiden yhteinen määrittäminen
 • PHONE Coaching – seuraavista toimenpiteistä päättäminen
  Tämä työkalu soveltuu ratkaisujen ideointiin ja seuraavista toimenpiteistä päättämiseen. Samalla se harjaannuttaa coaching-taitoja.
 • Out of the box – ratkaisun ideointia
 • Täydellisen maailman -malli
  Yhteisen näkemyksen löytämiseen asiakkaista ja oman yrityksen tulevaisuudesta esimerkiksi  asiantuntijapalveluja tuotteistettaessa / uusia palveluja kehitettäessä voidaan hyödyntää ”Täydellisen maailman mallia”.  Se mahdollistaa ajattelun ja ideoinnin ”out of the box” ja sitä kautta voidaan nähdä myös ympärillä olevien verkostojen suomat mahdollisuudet.
 • Katso myös Tulevaisuuden muistelu.
 • Katso myös Ongelmien ratkaisu.
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen on perinteisesti kouluympäristössä käytetty menetelmä, joka on levinnyt yrityselämän piiriin. Se sopii erinomaisesti yhteiskehittämisen menetelmälliseksi peruspilariksi. Menetelmän keskeiset periaatteet ovat: positiivinen riippuvuus, avoin ja monipuolinen vuorovaikutus, vastuu omasta ja toisten oppimisesta, yhteistyötaidot, ryhmän ja oman toiminnan arviointi.
  Linkki: http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/yto/yto/
 • Arvostava lähestymistapa (Appreciative Inquiry) lähtee liikkeelle eri toimijoiden vahvuuksista ja onnistumisista. Se auttaa yhteisten tavoitteiden tunnistamisessa ja vähentää negatiivisia tunteita ja syyttelyä keskittymällä positiiviseen. Olennaista on, mikä toimii hyvin, millaisia olemme parhaimmillamme ja mitkä ovat huippuhetkiämme ja parhaita käytäntöjämme (Fasilitaattorin työkirja s. 25)
  Linkit: http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf ja https://www.innokyla.fi/web/malli104229
 • Kuusi ajatteluhattua -menetelmä auttaa osallistujia miettimään käsiteltävää asiaa monipuolisesta eri näkökulmista. ”Hatut” ovat rooleja, jotka edustavat tiettyä ajattelutapaa, esim. valkoisen hatun haltija keskittyy faktoihin ja pyrkii olemaan objektiivinen kun taas punaisen hatun haltija keskittyy asian herättämiin tunteisiin ja intuitiiviseen ajatteluun.
  Linkki: https://www.innokyla.fi/web/malli116776; laajemmin: linkki: http://www.cs.joensuu.fi/pages/whamalai/yoped/hatut.pdf 
 • Tuplatimantti tai ”Double Diamond” on työväline, joka helpottaa luovan suunnitteluprossin läpivientiä. Sitä voidaan soveltaa esimerkiksi ideoinnin ja ongelmanratkaisun tukena. Ensimmäinen timantti keskittyy ongelmakentän määrittelemiseen ja rajaamiseen, toinen taas ratkaisuvaihtoehtojen etsimiseen ja parhaan vaihtoehdon seulomiseen. Visuaalisen mallin avulla eri työvaiheet on helppo havainnollistaa esimerkiksi työpajan osallistujille.
  Linkki: http://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond

Arviointi

 • Keskustelimmeko yhteiskehittämisen motiiveista ja tavoitteista?
 • Viekö tekemisemme kohti yhteistä tavoitetta?
 • Olemmeko valmiita muuttamaan tavoitetta prosessin aikana?
 • Miten erilaiset tavoitteet ovat näkyneet tekemisessämme?
 • Mitä olisi kiireellisintä tehdä NYT?