Virheviesti

 • Deprecated function: Optional parameter $path declared before required parameter $arg is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1439 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $data declared before required parameter $name is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $file declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $entity declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $account declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $values declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $view_mode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $langcode declared before required parameter $entity_type is implicitly treated as a required parameter in require_once() (line 342 of /www/wh_agilemobile/public_html/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $input declared before required parameter $form_state is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $item declared before required parameter $complete_form is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 1439 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_table declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 3557 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Optional parameter $base_field declared before required parameter $options is implicitly treated as a required parameter funktiossa include_once() (rivi 3557 tiedostossa /www/wh_agilemobile/public_html/includes/bootstrap.inc).

Tila ja ohjaus

Periaatteet

Kysymykset

 • Minkälaisia tiloja meillä on käytössä?
 • Millaisen toiminnan fyysiset tilat mahdollistavat? Ovatko tilat sopivia yhteistyöskentelyyn?
 • Miten erilaiset fyysiset ja virtuaaliset tilat palvelevat yhteiskehittämistä? 
 • Millaista ohjausta yhdessä tekeminen vaatii?
 • Mitkä "työkalut" sopivat meidän tarpeisiimme?

Esimerkkejä

 • 4 Kuntaorganisaation uudistumisen ohjaaminen

  Uudistavaa yhteiskehittämistä voi ohjata

  Lähdettäessä yhteiskehittämään keskeinen kysymys on, löytyykö organisaatiosta henkilöä, jolla on aikaa, intoa ja osaamista ohjata yhteistä tekemistä, vai kutsutaanko mukaan ulkopuolinen ohjaaja, kuten Covis Partners tässä tapauksessa. Kokemusten mukaan olennaista yhteistyön onnistumiselle on osallistujien voimaannuttaminen. Yhdessä tekemisen kokemus on tärkeää! Osallistumisen kautta voidaan tunnistaa myös omia piileviä resursseja, joiden olemassaoloa ei ole osattu ajatella. Ulkopuolelta tulevan ohjaajan käytön hyöty voi näkyä juuri tässä, sillä hän saattaa paremmin pystyä tunnistamaan piileviäkin resursseja ja ohjaamaan keskustelua yhdessä tekemisen toimintatavan sisäistämiseen. Resurssit muodostavat usein haasteen kehittämiselle, mutta, mutta tässä konsultit ovat olleet mukana konkretiassa. Koska kehittäminen ei ole pelkästä halusta kiinni, resursointia on myös jatkossa mietittävä. Johdon tuki on tässä lähtökohtana erittäin tärkeää. Projekti kuntaorganisaatiossa ollut hyvin intensiivinen, noin yksi vuosi, ja siinä on lähdetty liikkeelle pienestä ja konkreettisesta, jolloin on ollut helpompi siirtyä isompiin haasteisiin.

  Erilaisten tilojen merkitys

  Tärkeää löytää kohderyhmälle sopiva ajankohta ja tila tapaamisille. Tila työskentelyyn tulee valita kohderyhmän mukaan (esim. omaishoitajille ja hoidettaville helppo tulla paikalle, tuttu tila). Esimerkiksi työikäisten ja pienten lasten vanhempia ei ehkä saa liikkeelle tapaamiseen kunnantalolle, vaan kannattaa valita heille luonnollisempi tapaamispaikka, esimerkiksi koulu/päiväkoti ja yhdistää johonkin tapahtumaan. Sosiaalinen media toimii lisävälineenä ja auttaa esim. tiedottamisessa ja osallistamisessa ja tässä mukaan saatiin aktiivisia kuntalaisia. 

 • 4 Kylpylähotellin toiminnan kehittäminen

  Kylpylähotellin valoisasta kokoushuoneesta aukeaa kaunis syysnäkymä järvelle. Konsultti on etukäteen varmistanut tilan sopivuuden työpajatyöskentelyyn. Hän teippaa fläppipapereita kahdelle eri seinälle työskentelyalustoiksi ja siirtää pöytiä siten, että seinien eteen tulee tilaa työskennellä. Asioita kirjataan post it-tarroille ja tarrat viedään seinille. Sivupöydällä tuoksuu tuore kahvi. Konsultti siirtää tuoleja siten, että kaikki ovat näköetäisyydellä seinällä olevasta kirjoituksesta. Olennaista on, että kaikki osallistuvat asioiden jäsentämiseen liikuttamalla ja ryhmittelemällä post it-tarroja seinällä. Näin seinälle rakentuu yhteinen käsitys tilanteesta kaikille yhteisesti katsottavaksi, keskusteltavaksi ja päätettäväksi. 

 • 4 Laatujärjestelmän kehittäminen Bos Oy:ssä

  Tilan vaihtaminen

  Ensimmäiset työpajat pidettiin yrityksen VIP-tilassa, joka on iso ja tummasävyinen edustuskäyttöön tarkoitettu tila. Alussa iso tila tuntui kerrallaan nelisen tuntia kestäviin työpajoihin sopivalta. Tilaan pystyi pöytiä ja tuoleja siirtelemällä muokkaamaan neljä pienempää ryhmätyöpistettä mukavan väljästi. Lisäksi tilassa oli runsaasti seinätilaa useiden fläppipapereiden kiinnittämiseen. Kuitenkin jo parin kerran jälkeen konsultti alkoi huomata, että tila ei ollut paras mahdollinen pitämään yllä osallistujien energiatasoa useamman tunnin ajan. Tila oli ikkunaton ja lämpötila liian alhainen suhteellisen paikallaan tapahtuvaan työskentelyyn. Kun muutaman tapaamisen jälkeen siirryimme työskentelemään hieman pienemmässä valoisammassa kahvihuoneessa, havaitsimme osallistujien ja konsultin energiatason pysyvän paremmin yllä.

 • 4 MikkeliES & Ahjo-valmennusohjelman yhteiskehittäminen

  Fyysinen, sosiaalinen, virtuaalinen – tiloja on vaikka mitä 

  Ahjo-valmennusohjelman suunnittelutapaamisissa useampikin osallistuja teki suoraan merkintöjä kaikille ohjelman järjestämiseen osallistuville henkilöille (niin järjestäjätiimille kuin ohjelmaan palkatuille ”päävalmentajille) jaettuun Google Docs –tiedostoon. Tiedosto oli heijastettuna neuvotteluhuoneen isolle näytölle ja sinne ilmestyi koko ajan tekstiä, kun ihmiset lisäilivät merkintöjä ja muokkasivat toistensa tekstejä. Tilassa oli myös perinteinen fläppi-taulu, johon tiimiläiset liimailivat muistilappuja ja tekivät tusseilla piirroksia. Tapaamisen lopputuloksena oli valmis ohjelman aikataulu, jota ei tarvinnut enää puhtaaksikirjoittaa, vaan se oli suoraan kirjoitettu Google Docs –tiedostoon. Tämä dokumentti oli reaaliaikaisesti nähtävissä myös niille henkilöille, jotka eivät päässeet tapaamiseen paikalle. 

 • 4 Osaamisen johtamisen yritys & myynnin ja markkinoinnin yhteiskehittäminen

  ”Ota pallo kiinni ja kerro näkemyksesi”

  Osaamisen johtamisen yrityksen sähköisen markkinoinnin kehittämiseen kehittyvä työpaja alkaa yhteisten pelisääntöjen sopimisella siihen, miten ryhmässä kannattaa työskennellä.  Ohjaaja aloittaa: ”Minulla on yksi ehdoton pelisääntö. Ei kritiikkiä. Koetetaan pysyä positiivisina ja avoimina ajatuksille”. Hän heittää pallon seuraavalle ja näin jatketaan, kunnes säännöt päivälle ovat valmiit. Pallo jatkaa kulkuaan ryhmässä myös, kun päästään varsinaisen aiheen pariin. Näin kaikilla on vuoro ja mahdollisuus tuoda esiin näkemyksiä, mutta ilman pakkoa, sillä pallon voi myös laittaa eteenpäin! Onnistuneeksi työpajan tekee tasapuolisen osallistumisen lisäksi ohjaajan kyky vetää yhteen esille tulleita ideoita ja näkemyksiä ja ohjata keskustelua kohti konkretiaa. Yhden työpajan aikana ei toki saada kaikkea valmiiksi, mutta saadaan määriteltyä osallistujille kototehtäviä ja päätettyä, mitä tehdään heti! 

 • 4 Helsinki Think Company

  Valmistele tila ja välineet

  Helsinki Think Company (ThinkCo) on Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen, moneen tarkoitukseen muuntautuva, yrittäjyyden edistämistila. Kun ThinkCo:n toimintaa ideoitiin yhdessä käyttäjien kanssa työpajassa, edellytti osallistujien innostaminen aktiivista fasilitointia. Jo ennen työpajan alkua tilan pöydät oli koottu sopiviin ryhmiin ja niille oli asetettu post-it-lappuja, tusseja, kyniä sekä muuta materiaalia, jotka virittivät osallistujat työskentelemään luovasti. Myös tarjoiluja oli runsaasti.

  Käsikirjoita ja ohjaa

  Vaikka osallistujien silmissä työpajat etenivät luonnollisesti, noudattivat ne tarkasti suunniteltua käsikirjoitusta, aikataulutusta ja roolitusta: kun ideoita ei aluksi tuntunut syntyvän, viritti fasilitaattori keskustelua ohjaavilla kysymyksillä. Yksi fasilitoijista toimi rytmittäjän roolissa. Hänen tehtävänään oli pitää huolta aikataulusta ja pyytää ryhmiä siirtymään ideointitehtävissä eteenpäin. Tärkeää oli, että tehtäviin ei jääty jumiin eikä kysymyksiä analysoitu kriittisesti. Fyysinen siirtyminen ”rastilta toiselle” helpotti myös ajatusten kohdistamista uuteen tehtävään. Kun tehtävissä edettiin kiivaalla rytmillä, osallistujat myös toivat ajatuksiaan esiin spontaanisti.

 • 4 Viestinnän kehittäminen Meta Group Oy:ssä

  Yrityksen tilat olivat haasteellisia. Käyttämämme kokoustila oli väritykseltään täysin musta, mikä vaikutti osallistujiin uuvuttavasti. Tila oli myös kylmä. Toinen, isompi tila oli varastohalli. Se oli valoisa mutta myös kaikuisa ja kolkko. Toisaalta nämä tilat olivat työpajojen osallistujille tuttuja, joten he tunsivat olonsa kotoisaksi. Viihtyisyyttä yritettiin luoda myös tarjoamalla kahvia ja pientä naposteltavaa työpajojen ajan. Jokaiselle kolmen tunnin työpajalle tehtiin ohjeellinen aikataulu. Käytetyt menetelmät muuttuivat prosessin aikana osallistujien toiveiden mukaan osallistavampaan suuntaan.

 • 4 Matkailupelin kehittäminen

  Pelitiimin yhteinen tila on koostuu sekä yhteisestä fyysisestä tilasta että yhteisestä virtuaalisesta tilasta. Yhteinen fyysinen tila mahdollistaa sen, että yhteiskehittävät voivat tarvittaessa kommunikoida reaali-aikaisesti, ja toteuttaa jonkun nopean kokeilun yhdessä. Virtuaaliset tilat tai työalustat mahdollistavat sen, että tekeminen voidaan tehdä läpinäkyväksi kaikille toimijoille. Toisin sanoen, tehtävät, työnjakaminen ja niiden eteneminen ja valmistuminen on läpinäkyvää kaikille. Myös uusien tehtävien ilmeneminen voidaan tehdä näkyväksi virtuaalisen yhteisen tilan (www.trello.com) avulla. 

Työkalut

 • 4 Tee -menetelmä
  Menetelmä auttaa tunnistamaan ja kehittämään vakiintuneita työtapoja tekemisen, tunteiden, tiedon ja tilojen näkökulmista. Menetelmä sopii erityyppisille yrityksille koosta tai toimialasta huolimatta. Työpajaan osallistuvan ryhmän koko noin 4-12 henkilöä. Menetelmä kehitettiin Tekesin rahoittamassa INWORK-hankkeessa (2012–2013) innovaatiokäytännön tutkimiseen ja kehittämiseen.  Linkki: http://inworkhanke.tumblr.com/post/62896319336/4tee
 • Agilemobilen eri osioissa on esitelty työkaluja, jotka antavat hyvät ohjeet työkalujen käyttöön kertomalla minkälaisen tilan työskentely vaatii, miten huonekalut tulee tilassa järjestää, mitä välineitä työskentely edellyttää ja miten työskentely tulisi ajoittaa. Näiden ohjeiden lisäksi Kepan julkaisema Fasilitaattorin työkirja on erinomainen lisäresurssi jokaiselle työpajaa järjestävälle. Se sisältää osittain samoja työkaluja kuin Agilemobilessa on esitelty, mutta myös joukon uusia.
  Fasilitaattorin työkirja: http://www.globaalikasvatus.fi/tiedostot/Fasilitaattorin_tyokirja.pdf
 • Menetelmiä kouluttajille ja ohjaustyötä tekeville: http://www.tevere.fi/menetelmia

Arviointi

 • Miten tilaratkaisut ja yhteiskehittämisen ohjaus vaikuttivat tulokseen ja tunnelmaan?
 • Tarvitsemmeko uudenlaisia tiloja? 
 • Olivatko valitut työskentelytavat sopivia?
 • Osasimmeko ohjata työskentelyä (tuliko kaikkien ääni kuuluviin, päästiinkö tavoitteeseen)?
 • Voisiko jotain tehdä toisin ja mitä siitä seuraisi?
 • Mitä olisi kiireellisintä tehdä NYT?